zamknij         x
Serwis www.artboomfestival.pl używa plików cookies zgodnie z opisaną polityką prywatności. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookies.
KTO CO KIEDY GDZIE

Projekt Space fillers. Sztuka w przestrzeni publicznej


PROJEKT SPACE FILLERS. SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

III edycja 2014 pt. Miasto jako żywe dzieło sztuki, metafora ludzkiego losu

O wielkie, rojne miasto! tyś marzeń krainą, Gdzie widmo zatrzymuje przechodnia w dzień biały! Tajemnice tu wszędzie, niby soki, płyną Przez wąskie potężnego kolosa kanały.

(Charles Baudelaire, Siedmiu starców, Salon, 1846)O Projekcie

Projekt Space Fillers. Sztuka w przestrzeni publicznej powstał w marcu 2011 roku w ramach seminarium z Projektowania Konserwatorskiego, w  Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Celem projektu jest kształtowanie świadomej działalności twórczej, ...odpowiedzialności za innych oraz świat w którym żyjemy…
Projekty instalacji powstały w duchu sztuki site-specific., z myślą o funkcjonowaniu w precyzyjnie określonym miejscu. Sformułowanie dzieła tego typu, poprzedzone jest zawsze badaniem kulturowej matrycy miejsca, uwzględniającym jego aspekty historyczne, architektoniczne, topograficzne, środowiskowe i społeczne.

Miasto jako żywe dzieło sztuki, metafora ludzkiego losu

Tegoroczna animacja społeczno-kulturowa podjęła wyzwanie konfrontacji współczesnych działań wizualnych z historyczną architekturą i urbanistyką Krakowa. Przyjmując założenie, że sztuka jest faktem kulturowym, idea projektu opierała się na fundamencie współtworzenia i uzupełniania przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem jej naturalnego krajobrazu. Autorzy instalacji zarejestrowali zaobserwowane kształty i kolory miejskości, opisali życie miasta, doświadczyli jego przestrzeni wszystkimi zmysłami. Sztuka, którą pokazujemy, kładzie nacisk na relacje międzyludzkie, wielokulturowe, na relacje pomiędzy sztuką a miastem, wyrażone za pomocą metafor, znaków lub reprezentacji. Są one ukryte w symbolice przenikania się dwóch wymiarów przestrzennych: miasta i sztuki. Miasta, które codziennie staje się żywym dziełem sztuki, metaforą ludzkiego losu.

 

Katarzyna Kołodziejczyk


Wystawie projektów instalacji, będzie towarzyszyć projekcja filmowa, dyskusja panelowa na temat współczesnych działań wizualnych w przestrzeni starego miasta ujęta w metaforycznym kontekście oraz sesja wykładowa.

Organizatorzy:

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, WA, PK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Pauza In Garden, Małopolski Ogród SztukiProjekt Space fillers. Sztuka w przestrzeni publicznej 
WERNISAŻ
Galeria Sztuki A-1, ul. Kanonicza 1 
06.06.2014 (piątek), godz. 17.00
Program:

Prezentacja prac projektowych
Projekcja filmowa
▪ Wykład inauguracyjny Prof. dr hab. inż. arch. Wojciecha Kosińskiego
Ikonosfera. Sztuki wizualne w kraj(obrazie) kulturowym i ich wpływ na człowieka

DYSKUSJA PANELOWA
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, ul. Lipowa 4 
11.06.2014 (środa), godz. 18.00

Program:

Projekcja filmowa
Dyskusja panelowa  

M o d e r a t o r z y :
Prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska (PK)
W jaki sposób można odwołać się do platońskiej „idei piękna” w kontekście mnogości zjawisk awangardowych?
Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka (PK)
Kreacja, etyka, estetyka. Nowe technologie multimedialne w starych murach miasta. Od tradycji do współczesności i z powrotem
Dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich (PK)
Współczesna przestrzeń historycznego miasta. Dzieła architektury dziełami sztuki instalacji (przykłady ze świata: Harpa w Reykjaviku, Royal Ontario Museum w Toronto, Louvre w Abu Dhabi i inne )
Dr sztuki Michał Zawada (ASP, Kraków)
Czy sko
ńczył się tradycyjny sposób funkcjonowania dzieła sztuki i czy można odnaleźć powiązania sztuki współczesnej ze sztuką dawnych mistrzów?

FINISAŻ
Pauza In Garden, Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12
18.06.2014 (środa), godz. 19.00
Program:
Projekcja filmowa
Wykład podsumowujący Dr sztuki Joanny Zemanek (ASP, Kraków)
Beautification / Upi
ększanie. Działania artystyczne w przestrzeni publicznej

6 - 18/06/2014

Projekt Space fillers. Sztuka w przestrzeni publicznej

Kraków