zamknij         x
Serwis www.artboomfestival.pl używa plików cookies zgodnie z opisaną polityką prywatności. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookies.
KTO CO KIEDY GDZIE

Kuratorki: Iga Urbańska, Klaudia Wałaszek


Iga Urbańska  

Absolwentka historii sztuki UJ, od trzech lat związana z galerią sztuki współczesnej Art Agenda Nova oraz Fundacją Wschód Sztuki w Krakowie. Kuratorka wystaw i projektów w przestrzeni miejskiej. Od trzech lat koordynuje Konkurs Fresh Zone. Zainteresowana sztuką w przestrzeni publicznej, w szczególności jej genezą w Polsce.

Klaudia Wałaszek  


Absolwentka socjologii AGH, studentka ekonomii UEK, od dwóch lat współpracuje z galerią sztuki współczesnej Art Agenda Nova i Fundacją Wschód Sztuki w Krakowie. Jest to trzecia edycja Grolsh ArtBoom Festivalu, w której bierze udział, drugi raz współdziała przy Konkursie Fresh Zone.
Konkurs Fresh Zone

Konkurs Fresh Zone to konkurs dla młodych twórców: artystów, architektów oraz aktywistów i animatorów kultury. Realizowany jest od pięciu lat w ramach Festiwalu Grolsch ArtBoom.

Jego celem jest umożliwienie najmłodszemu pokoleniu artystów prezentację swoich dzieł szerokiej publiczności i zadebiutowanie w świecie sztuki. Nagrodą w konkursie jest realizacja projektu podczas Grolsch ArtBoom Festiwalu.

Od pięciu lat realizowane w ramach konkursu projekty pozytywnie wpływają na tkankę miejską, czyniąc z przestrzeni publicznej miejsce prezentacji sztuki najnowszej. Co roku uczestnicy muszą zmierzyć się z innym temat konkursu, przygotowując realizacje odnoszące się do specyfiki wybranego miejsca. Coraz bardziej istotny staje się również społeczny wymiar projektów, interakcja z odbiorcami oraz pozytywne oddziaływanie na lokalną społeczność.

Hasłem przewodnim piątej edycji Konkursu jest: Nowa Huta: Redefinicja. Nowa Huta- dzielnica budowana od podstaw, twór komunistycznej propagandy, realizacja socrealistycznej idei połączenia gigantycznego zakładu przemysłowego z proletariackim miastem. Zbudowana ogromnym nakładem kosztów z zamiarem przyćmienia inteligenckiego Krakowa. Dziś nazywana niezrealizowanym idealnym soc-city, miastem-sypialnią, urbanistyczną wyspą, precedensem architektonicznym w skali światowej, najmłodszą siostrą Krakowa; bywa traktowana z lekceważeniem. W świadomości mieszkanców pozostałych dzielnic silnie zakorzeniony jest fałszywy obraz Huty jako miejsca niebezpiecznego, zanieczyszczonego, pozbawionego dostępu do kultury i budzącego negatywne konotacje ze względu na swoją przeszłość i genezę. Mimo iż Huta tylko przez dwa lata pozostawała odrębną jednostką i w 51' roku została włączona do Krakowa, wciąż funkcjonuje jako miejsce niezintegrowane z resztą miasta i zachowuje własną specyfikę.

Jej peryferyczność oraz odrębna historia wykształciły w mieszkańcach silne poczucie lokalnej tożsamości, swoisty miejscowy patriotyzm. Tkanka architektoniczna „starej” Nowej Huty sprzyja budowaniu społecznych relacji: bloki z wewnętrznymi podwórkami będące realizacją amerykańskiej koncepcji jednostki sąsiedzkiej są wyjątkowym w skali Krakowa elementem miejskiej przestrzeni. Podwórka o wysokim stopniu nasycenia zielenią zgodnie z ideą miasta-ogrodu stanowią przykład przestrzeni półpublicznej, miejsca relacji sfery publicznej z prywatną. Są to obszary nadzorowane nieformalnie przez wspólnoty sąsiedzkie, sprzyjąjące nawiązywaniu relacji i kreowaniu otoczenia. Użytkownicy zgospodarowują tą przestrzeń po swojemu, tworząc mini ogródki, dekorując balkony i klatki schodowe, przeciwstawiając się architektonicznemu uniformizmowi. Zieleńce, skwery, place są dogodnymi miejsami spotkań i wytwarzania się więzi. Punktami orientacyjnymi urbanistyczno-społecznej tkanki dzielnicy są nie tylko symbole takie jak pomnik Nowowhuckiego Krzyża, Plac Centralny czy aleja Róż, ale miejsca o funkcji kulturotwórczej i społecznej. Należą do nich słynne kino Świt, świetlice środowiskowe, restauracja Stylowa, bar Centralny, Artzona, kawiarnie, targi, sklepy, skwery, tereny zielone i wiele innych, miejsca z duszą, które wciąż opierają się procesom gentryfikacji i oswajają miejską przestrzeń. Wszystko to razem kreuje złożoną i specyficzną lokalną tożsamość Nowej Huty, którą warto odkryć za pomocą działań artystycznych.

Pomysłodawczyniami oraz koordynatorkami pierwszych dwóch edycji Konkursu były Marta Skowrońska oraz Katarzyna Zagól, edycję. 3 koordynowała Stefania Hrycyk.

Kuratorkami tegorocznej edycji są Iga Urbańska i Klaudia Wałaszek.


6 - 22/06/2014

Konkurs Fresh Zone

Nowa Huta