zamknij         x
Serwis www.artboomfestival.pl używa plików cookies zgodnie z opisaną polityką prywatności. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookies.
KTO CO KIEDY GDZIE

Fundacja Wschód Sztuki: Marcin Gołębiewski, Paulina Kluz, Martyna Raduszewska, Tomasz Kaczmarczyk


Fundacja Wschód Sztuki

Powstała w 2006 roku. Jej celem jest promowanie sztuki aktualnej zmierzające do wzrostu wiedzy na jej temat, a także rozwoju środowisk twórców sztuki młodej generacji. Fundacja jest pomysłodawcą i współorganizatorem takich wydarzeń jak: Projekt Miejski, Festiwal Sztuk Wizualnych w Krakowie Grolsch ArtBoom Festival, Fresh Zone, Loca(r)tor.


Marcin Gołębiewski


Teolog, studiował również etnologię i prawo, prezes Fundacji Wschód Sztuki, współtwórca inicjatywy Projekt Miejski, pomysłodawca cyklu Video Now. Pasjonat sztuki współczesnej, aktywista w kręgach kolekcjonerskich, autor licznych artykułów dla Przekroju i Rzeczpospolitej. Kurator wielu przedsięwzięć artystycznych w ramach festiwalu Grolsch ArtBoom, którego jest inicjatorem, w tym grupy Voina, Doroty Nieznalskiej, Sławomira Czajkowskiego "Zbioka". Za swoją działalność na polu kultury i sztuki otrzymał m. in. tytuł Mecenasa Kultury Krakowa, dyplomu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrodę Honoris Gratia.


Paulina Kluz

Studentka Historii Sztuki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Redaktor naczelna i współtwórca studenckiego czasopisma naukowego VIDE. Pracowała podczas Festiwalu Sztuk Wizualnych Grolsch ArtBoom, obecnie stażystka w Fundacji Wschód Sztuki


Martyna Raduszewska

Studentka studiów magisterskich z historii sztuki o specjalizacji kuratorstwo sztuki współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stażystka i wolontariuszka w MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie oraz Muzeum Narodowym, obecnie w Galerii Art Agenda Nova i Fundacji Wschód Sztuki.


Tomasz Kaczmarczyk


Studia filozoficzne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Filmoznawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Organizator akcji Przewertuj mnie, Przebudowa, I edycji gallery weekendu KRAKERS oraz założyciel platformy Belarus Kolektiv Project. Pracował przy Festiwalu Sztuk Wizualnych Grolsch ArtBoom, w Galerii Art Agenda Nova, obecnie w Bunkrze Sztuki. Współwłaściciel agencji reklamowej Castle Media.

KRAKERS, krakowski gallery weekend

Adaptacja formuły wypracowanej w Berlinie, czy Warszawie, która odwołuje się bezpośrednio do miejscowej specyfiki krakowskiego środowiska sztuki aktualnej. W przeciągu trzech dni zdeklarowane do udziału miejsca poświęcone kulturze, jak galerie, fundacje i miejsca całkowicie niezależne otworzyły swoje podwoje na szeroką publiczność.

Na czas wydarzenia wszystkie podmioty organizowały wystawy, spotkania, koncerty i projekty artystyczne, dowodząc, że to nie publiczne instytucje, a prywatne i działające w trzecim sektorze inicjatywy tworzą kulturę tego miasta.

Wydarzenie było okazją do prezentacji wspólnotowego charakteru środowiska krakowskiej platformy artystycznej oraz indywidualnej działalności każdego z miejsc. Konsolidacja działań wystawienniczych w ciągu kilku dni wpisała się w bieg wydarzeń, jakimi żyje miasto, urozmaicając dodatkowo jego ofertę kulturalną. KRAKERS stał się tym samym ogólnokrakowską inicjatywą porozumienia pomiędzy galeriami, fundacjami i partyzanckimi podmiotami, w których bije kulturalny puls miasta.

Oprócz gallery weekendu odbyły się wydarzenia satelitarne we współpracy z Małopolskim Ogrodem Sztuki. Odsłoną towarzyszącą aktywności wystawienniczej było spotkanie dotyczące miejscowego rynku sztuki. W ramach Krakersa polecana była również wystawa końcoworoczna studentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych rozpoczynająca się w niedzielę 2 czerwca 2013 roku oraz czynna podczas gallery weekendu.

KRAKERS bierze aktywny udział w rozwoju sceny artystycznej miasta Krakowa wychodząc od fundamentu lokalnych środowisk na poziom ogólnopolski i międzynarodowy, nie rezygnując z nacisku na specyfikę miejsca


7 - 9/06/2013

KRAKERS, krakowski gallery weekend

Małopolski Ogród Sztuki, Galeria Arsene Wiatrak, Galeria Olympia, Galeria Łącznik, Galeria The Greenroom, Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia, Galeria Labirynt, Galeria Szara Kamienica, Galeria Strefa A, Cellar Gallery, Galeria Onamato, Galeria Em