zamknij         x
Serwis www.artboomfestival.pl używa plików cookies zgodnie z opisaną polityką prywatności. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookies.
KTO CO KIEDY GDZIE

Łukasz Skąpski, kurator: Wojciech Szymanski


Łukasz Skąpski

Artysta multimedialny i pedagog. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Tworzy instalacje, obiekty, filmy wideo, fotografie. W jego twórczości przewijają się różne wątki: w latach 90-tych dominowało zainteresowanie problematyką światła wraz z jego metafizycznymi asocjacjami, konstruował również parakomercyjne instrumenty wykorzystujące elementy optyczne, nadając im jednak przede wszystkim konceptualne znaczenie. Od roku 2001 członek-założyciel grupy Azorro, która odegrała znaczącą rolę w polskim życiu artystycznym jako rodzaj „krytyki instytucjonalnej”, ironicznie odnosząc się do praktyk świata sztuki. Równocześnie tworzył filmy wideo, głównie o tematyce społecznej i politycznej. Mieszka i pracuje w Krakowie i w Szczecinie.

Wojciech Szymański

Historyk sztuki, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Niezależny kurator i krytyk sztuki. Na Festiwalu ArtBoom był kuratorem projektu Floriana Dombois (wraz z Philippem Pirottem w 2011 roku) oraz scenarzystą zrealizowanego na ostatnią edycję festiwalu filmu Karola Radziszewskiego pod tytułem MS 101.
10 m3 zimowego powietrza Krakowa

Praca 10 m3 zimowego powietrza Krakowa Łukasza Skąpskiego składała się z zamkniętego w szczelnym kontenerze, wytworzonego w lecie i w warunkach domowych krakowskiego smogu, który zwłaszcza zimą stanowi poważny problem miasta i stał się już nierozerwalnym elementem krakowskiego pejzażu. Ten element pejzażu zmagazynowany przez artystę w estetycznym i oszczędnym, minimalistycznym metalowym kontenerze, swego rodzaju ready-made nawiązującym do słynnej pracy Marcela Duchampa z 1919 roku, która składała się z zamkniętego w szklanym naczyniu paryskiego powietrza, nie był jednak tylko problemem natury estetycznej. Pozbawiona figuratywnych odniesień praca dotykała bowiem etycznego problemu – dotyczącego tak władz, jak i mieszkańców Krakowa – jakim jest wciąż nie rozwiązana kwestia zanieczyszczenia atmosfery i środowiska naturalnego miasta i jego okolic.

Projekt Łukasza Skąpskiego wykonany na piątą, dedykowaną Podgórzu, edycję festiwalu został zainspirowany postacią i postawą profesora Juliana Aleksandrowicza, którego książka zatytułowana Sumienie ekologiczne, wpłynęła wiele lat temu na poglądy i świadomość artysty. Julian Aleksandrowicz, krakowski lekarz hematolog i filozofujący prekursor myślenia ekologicznego w Polsce zarazem, przebywał podczas II wojny światowej na terenie utworzonego przez Niemców w Podgórzu getta, skąd uciekł kanałami, ratując swoje życie i stając się następnie członkiem AK.

Wojenne doświadczenia Aleksandrowicza, na które złożyły się bycie zarazem ofiarą jak i świadkiem Zagłady, wpłynęły na jego holistyczne myślenie o człowieku i jego zdrowiu tak w antropologicznej refleksji „Doktora Twardego”, jak i w jego praktyce lekarskiej. Ignacy S. Fiut o poglądach Aleksandrowicza pisał tak: „Rozpoczęte przez Aleksandrowicza badania doprowadziły go do szerszej refleksji natury filozoficzno-moralnej, która została przedstawiona w formie kategorii sumienia ekologicznego. Tak pomyślany wewnętrzny cenzor moralny człowieka miałby być mu pomocny przy wyborze pomiędzy działaniami, bardziej czy mniej świadomymi, związanymi z walką ze złem moralnym, wyrażonym w cierpieniu ludzi, które pochodzi z jego degradowanego środowiska życia zarówno przyrodniczego, jak i społecznego i w którym została zaburzona równowaga ekologiczna. […] Aleksandrowicz w swych rozważaniach filozoficzno-aksjologicznych dokonał więc takiego oto uogólnienia: zdrowie implikuje dobro, dobro zaś prawdę, natomiast choroba implikuje zło, a ono – fałsz. Zdrowiem i chorobą zajmują się lekarze, dobrem i złem – etycy, zaś prawdą i fałszem – filozofowie. Połączone w jedną całość, profesje te tworzą specyficzną b i o e t y k ę o charakterze środowiskowym, nakazem sumienia ekologicznego orientującą człowieka na życie w harmonii z przyrodą i społeczeństwem i podpowiadającej mu, że należy przedkładać profilaktykę nad leczenie i wartości adaptacyjne nad konsumpcyjne w relacji człowieka ze środowiskiem”.

Praca Łukasza Skąpskiego była więc zarówno hołdem złożonym Julianowi Aleksandrowiczowi, jak i ciągle aktualnym wyzwaniem etycznym do zrealizowania dla krakowian, które wyznaczył i pozostawił po sobie lekarz-filozof-antropolog.

Wojciech Szymański
 
Zdjęcie: Michał Ramus, www.michalramus.com


10/06/2013 - 21/06/2013

10 m3 zimowego powietrza Krakowa

skwer przy zjeździe z mostu Powstańców Śląskich