zamknij         x
Serwis www.artboomfestival.pl używa plików cookies zgodnie z opisaną polityką prywatności. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookies.
KTO CO KIEDY GDZIE

Daniel Rycharski, Szymon Maliborski


Daniel Rycharski

Ur. 1986 w Sierpcu, mieszka i pracuje w Kurówku i Krakowie. Jest autorem filmów, instalacji multimedialnych i obiektów site¬specific a także animatorem kultury. Tworzy projekty publiczne w przestrzeni wiejskiej, angażujące lokalną społeczność. W latach 2005 ¬ 2009 tworzył grupę artystyczną ze Sławomirem Shuty. W 2009 roku artysta postanowił wrócić do rodzinnej wsi Kurówko. Zainspirowany opowieściami o fantastycznych istotach zamieszkujących okoliczne lasy, na jednym z domów stworzył mural przedstawiający zwierzę¬hybrydę. Projekt zaowocował serią kilkudziesięciu malowideł zwanych potocznie wiejskim street¬artem. W swojej praktyce artystycznej inspiruje się m.in. elementami sakralnymi, wierzeniami ludowymi, co doprowadziło do powstania instalacji Galeria Kapliczka będącej miejscem przeznaczonym na prezentacje działań artystycznych. W 2012 otrzymał tytuł Kulturysty roku przyznawany przez Program Trzeci Polskieo Radia. Daniel Rycharski jest wykładowcą w Katedrze Multimediów na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych m. in w: Into the Country, Salt Ulus, Ankara, 2014 Co widać. Polska Sztuka Dzisiaj, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2014 Street art na wsi, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2012

Szymon Maliborski

Historyk sztuki, kulturoznawca, doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, niezależny kurator, twórca filmów wideo. Współpracował m. in. z Instytutem Polskim w Dusseldorfie, CSW Zamek Ujazdowski.Autor projektów artystycznych takich jak: Krakowskie Sny Amona Goetha (wraz z Agnieszką Daukszą) czy Poznanie przyrody nie jest przyrodą. W ramach współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie był kuratorem wystawy Pokażcie nam Wasze marzenia prezentującej kolekcję MSN podczas festiwali Open`er w 2014 r. Obecnie współpracuje kuratorsko przy organizacji siódmej edycji festiwalu Warszawa w Budowie. Publikował m. in takich magazynach jak Didaskalia, Obieg, Szum.
Village People: Muzeum Alternatywnych Historii Społecznych

Punktem wyjścia dla naszych działań stał się konkretny wiejski dom oraz historie związane z nim i jego dawnymi mieszkańcami. Pozostająca od kilkunastu lat w ruinie wiejska ceglana chata będzie materialną podstawą do stworzenia projektu tymczasowego muzeum. Powstająca pomiędzy Kurówkiem a bulwarami Krakowa para-instytucja z własną kolekcją eksponatów będzie czymś pomiędzy muzeum etnograficznym, artystycznym a miejscem prezentacji społecznej historii. Jednym z pierwszych podejmowanych przez nas działań jest prześwietlanie materialności tego budynku. Rozumiemy ją jako próbę uchwycenia tego, co lokalne, w spleceniu z tym, co przynależy do „wielkiej historii”. Interesuje nas wzajemne przenikanie się mikro-opowieści związanych z dawnymi mieszkańcami i wydarzeń politycznych dotyczących istotnych przemian społecznych. Chcemy podjąć próbę choćby wyrywkowego zobrazowania alternatywnej społecznej historii skupiając się na „typowych” lecz spychanych na margines doświadczeniach, które były udziałem m.in. osób mieszkających we wspomnianym domu. Chcemy przedstawić ich postaci, przyjrzeć się tym konkretnym „ludziom ze wsi.” Prezentowane w muzeum obiekty nie musza pretendować do miana sztuki, choć pewnie ta kategoria byłaby najbardziej użyteczna by oddać ich skomplikowany charakter. W dużej mierze są zapisem sytuacji społecznej niesamowicie gęstej. To obiekty powstające raz w sytuacji protestu, gdy generowane są z potrzeby chwili. To także prace wynikające z codziennej pasji przetwarzania i recyklingu wyobrażeń, materii, tego co na granicy sakralne / świeckie. Rzeczy tworzone w ścisłej współpracy z mieszkańcami wsi, powstające aktualnie, choć jednocześnie tkwiące głęboko w procesach historii zmieniającej w trakcie XX w. oblicze wspólnoty. Przede wszystkim jednak są komentarzem na temat wsi współczesnej, jej wybranych trosk i problemów, oddolnych strategii „radzenia sobie”. Powstaje dzięki temu obraz wsi bardzo daleki od stereotypowej wizji, gdyż wieś pojęta jako pewna zunifikowana rzeczywistość rozciągana na wszystkich jej mieszkańców jest tylko konstruktem kulturowym. Muzeum to również głos w sprawie „popularności wsi”, dyskusji o niej kanalizowanej w problemie pańszczyzny. Kwestia ta, choć istotna, zdaję się funkcjonować niczym historyczny kostium, dzięki któremu odsuwamy w bezpieczną przeszłość dzisiejszą rzeczywistość tych obszarów i ich problemy. Ciekawi nas kwestia emancypacji wiejskiej podmiotowości w dniu dzisiejszym, konfrontacja z tym, co obecnie z perspektywy 'tradycyjnego” rolnika stanowi problem wymagający rozwiązania, to co nie mieści się w jego wizji świata, jego próby konstruowania politycznej wspólnoty. Już sam fakt ruinacji, zjawisko powszednie na prowincji, jest przez nas rozumiany jako pochodna procesu gentryfikacji następującej często w wyniku forsowania źle pojętej modernizacji lub fałszywej alternatywy; skansen lub przejęcie przez globalny kapitał – by wspomnieć choćby o jednym istotnym dylemacie. Nie bez znaczenia będzie również kontekst umiejscowienia muzeum- materialnej ramy instytucji. Funkcjonujące w pobliżu Wawelu – wzgórza nasiąkniętego wizją historii królewskiej i wzniosłej, starać się będzie wmontować nowe elementy w krajobraz narodowej pamięci. „Village People” jest pierwszą wystawą rozpoczynającą działalność Muzeum Alternatywnych Historii Społecznych. W trakcie funkcjonowania tej ruchomej para-instytucji poprzez serię projektów dziejących się na styku sztuki i innych dyscyplin chcielibyśmy poszukać sposobów emancypowania lokalnych, społecznych historii, badania współczesnej, wiejskiej tożsamości, odkrywania innych narracji w alternatywny sposób tłumaczący dzisiejszą rzeczywistość.


Autorzy projektu: Daniel Rycharski, Szymon Maliborski
Współpraca: Stanisław Garbarczuk, Weronika Plińska, Tomasz Rakowski, Filip Chrobak Marek Rycharski, Adam Pesta, Stanisław Adamski, Adam Czapiewski

29.09.2015, godz. 12:00


29/09/2015

12:00 Village People: Muzeum Alternatywnych Historii Społecznych

Bulwar Czerwieński