zamknij         x
Serwis www.artboomfestival.pl używa plików cookies zgodnie z opisaną polityką prywatności. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookies.
KTO CO KIEDY GDZIE

Fundacja Instytut Architektury:
Dorota Leśniak-Rychlak - moderacja
Paneliści: Marek Kowicki, Michał Wiśniewski, Magdalena Zych


Marek Kowicki
architekt, profesor Politechniki Krakowskiej, kierownik Zakładu Architektury i Planowania Wsi Politechniki Krakowskiej, laureat konkursów architektonicznych. Odbył praktykę projektową w Polsce oraz we Francji (w pracowni arch. J.L. Latoura) i Włoszech (w pracowni R. de Luca). Vis. Prof. w The Queen's University of Belfast. Autor książki Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta (1997) oraz Współczesna agora – idea ośrodka więzi społecznej dla małych społeczności lokalnych.

Dorota Leśniak-Rychlak
redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, jest doktorem historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 2000 roku pracuje jako redaktorka (początkowo sekretarz redakcji miesięcznika „Architektura Biznes”), od 2007 r. w „Autoportrecie”. „Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń” w Muzeum Narodowym w Krakowie, „Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza”w Muzeum Narodowym w Krakowie (2013) i „Monument” w Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki. Współautorka pokazu „Impossible Objects” (Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji, 2014). Prezeska fundacji Instytut Architektury.

Michał Wiśniewski
Dr Michał Wiśniewski (1976) – absolwent historii sztuki i architektury, interesuje się związkami architektury nowoczesnej i polityki. Pracownik Międzynarodowego Centrum Kultury i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stypendysta Fulbrighta. Członek zarządu fundacji Instytut Architektury.

Magdalena Zych
Magdalena Zych, antropolożka kultury, pracuje w Muzeum Etnograficznym w Krakowie gdzie koordynuje projekty badawcze: "Wesela 21", "Migranci". Publikowała m. in. w "Autoportrecie", "Kontekstach", "Miesięczniku Znak". Współautorka i redaktorka książki pt. "dzieło-działka" o kulturze ogrodów działkowych. Przygotowuje pracę doktorską na temat współczesnych kolekcji etnograficznych.
Debata: CHAŁUPA – KOSTKA – COTTAGE

Dyskusja dotyczyć będzie zjawiska zanikania wsi w kontekście przemian urbanistycznych i kulturowych współczesnej Polski. Będzie podejmować nie tylko kwestie rozlewania się miasta na przedmieścia i stopniowego zaniku strefy przedmiejskiej, ale także zaniku wsi w szerszym kontekście: jako specyficznej przestrzeni kulturowej, stylu i sposobu życia, tożsamości. Poruszone zostaną kwestie globalizacji i homogenizacji przestrzeni, która wobec naporu globalnych wzorców – traci stopniowo swoistość i tożsamość – kulturową, krajobrazową, architektoniczną i estetyczną. Ważnym aspektem debaty będzie kwestia wizji związku miasta i przyrody – mit domu z ogrodem i miasta-ogrodu. Odwołanie do mitu Bronowic – mitu podkrakowskiej wsi – przestrzeni semantycznej istniejącej obok Krakowa i kultywującej swoją specyficzną kulturę – unaoczni skalę przemian, jakim w ostatnim czasie uległa otaczająca nas przestrzeń - fizyczna i mentalna.

Program i moderacja: Fundacja Instytut Architektury
koordynacja: Mirka Bałazy

26 września Chałupa, godz.16.00
Pałac Krzysztofory, Sala Miedziana, ul.Szczepańska 2 


26/09/2015

16:00 Debata: CHAŁUPA – KOSTKA – COTTAGE

Pałac Krzysztofory, Sala Miedziana, ul.Szczepańska 2