zamknij         x
Serwis www.artboomfestival.pl używa plików cookies zgodnie z opisaną polityką prywatności. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookies.
KTO CO KIEDY GDZIE

Daniel Rycharski
Kurator: Szymon Maliborski


Daniel Rycharski

Ur. 1986 w Sierpcu, mieszka i pracuje w Kurówku i Krakowie. Jest autorem filmów, instalacji multimedialnych i obiektów site¬specific a także animatorem kultury. Tworzy projekty publiczne w przestrzeni wiejskiej, angażujące lokalną społeczność. W latach 2005 ¬ 2009 tworzył grupę artystyczną ze Sławomirem Shuty. W 2009 roku artysta postanowił wrócić do rodzinnej wsi Kurówko. Zainspirowany opowieściami o fantastycznych istotach zamieszkujących okoliczne lasy, na jednym z domów stworzył mural przedstawiający zwierzę¬hybrydę. Projekt zaowocował serią kilkudziesięciu malowideł zwanych potocznie wiejskim street¬artem. W swojej praktyce artystycznej inspiruje się m.in. elementami sakralnymi, wierzeniami ludowymi, co doprowadziło do powstania instalacji Galeria Kapliczka będącej miejscem przeznaczonym na prezentacje działań artystycznych. W 2012 otrzymał tytuł Kulturysty roku przyznawany przez Program Trzeci Polskieo Radia. Daniel Rycharski jest wykładowcą w Katedrze Multimediów na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych m. in w: Into the Country, Salt Ulus, Ankara, 2014 Co widać. Polska Sztuka Dzisiaj, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2014 Street art na wsi, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2012

Szymon Maliborski

Historyk sztuki, kulturoznawca, doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, niezależny kurator, twórca filmów wideo. Współpracował m. in. z Instytutem Polskim w Dusseldorfie, CSW Zamek Ujazdowski.Autor projektów artystycznych takich jak: Krakowskie Sny Amona Goetha (wraz z Agnieszką Daukszą) czy Poznanie przyrody nie jest przyrodą. W ramach współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie był kuratorem wystawy Pokażcie nam Wasze marzenia prezentującej kolekcję MSN podczas festiwali Open`er w 2014 r. Obecnie współpracuje kuratorsko przy organizacji siódmej edycji festiwalu Warszawa w Budowie. Publikował m. in takich magazynach jak Didaskalia, Obieg, Szum.
Pomnik Chłopa


 
Projekt Pomnika Chłopa choć inspirowany grafiką autorstwa Albrechta Durera dotyczy w swojej istocie współczesnego obrazu wsi polskiej i jej tożsamości. Niezrealizowana i być może przewrotna w swoim zamierzeniu propozycja niemieckiego artysty przedstawiała pomnikową wersję upamiętnienia Wojen chłopskich z początku XVI w. Ambiwalentny i antypomnikowy charakter tej wizji łamiący wiele ówczesnych konwencji został przez nas potraktowany jako odległy kontekst doskonale nadający się jednak do oddania naszych aktualnych problemów z historią, zwłaszcza spychaną na margines społeczną historią współczesnej wsi. Proces projektowania pomnika odbywał się przy współudziale wielu osób aktywnie zaangażowanych w życie Kurówka oraz pobliskich miejscowości. Na jego ostateczną formę złożyło się wiele spotkań, dyskusji i warsztatów angażujących liczne środowiska. Jest więc wyrazem lokalnej tradycji przeróbki, recyklingu starych części maszyn i urządzeń dokonującej się dzięki sprawności i pomysłom tutejszych majstrów. Przejawia się w nim także wpływ wiejskich artystów krytycznych tworzących własny rodzaj twórczości zaangażowanej w krytykę aktualnej rzeczywistości. To również przykład na to, jak pierwotny pomysł nieruchomej konstrukcji w zetknięciu z nowymi ideami w procesie projektowania przekształca się w pomnik mobilny mający przejechać kilkaset kilometrów. To wreszcie wynik współpracy ze środowiskiem progresywnych antropologów i etnografów, którzy okazali się nieocenieni jeżeli chodzi o inspirację intelektualne i metody pracy. Pomnik Chłopa jest przez nas traktowany jako narzędzie pomagające w poznaniu społecznej historii wsi po 1989. Sposób jego funkcjonowania przypominać będzie pielgrzymkę szczególnego obiektu przejmowanego z rąk do rąk, przemierzającego poszczególne, wybrane miasta na trasie Kurówko-Kraków. Rytuał peregrynacji to z jednej strony nawiązanie do stereotypowego obrazu ludowej religijności, z drugiej próba stworzenia świeckiego święta, wytworzenie wspólnoty wokół obiektu, który staje się platformą dla wyrażania własnych poglądów. Przekazywany z rąk do rąk niczym obraz wpiszę się w sakralny rytuał będąc jednocześnie obiektem świeckim. Ten aspekt performatywny i rodzące się podczas niego interakcje są dla nas jednym z kluczowych elementów, dzięki którym poznajemy współczesny obraz tych obszarów. Dokumentacja rozmów będzie stanowiła dla nas niezwykle cenny materiał do dalszej pracy artystycznej. Posłuży również jako materiał badawczy. Nie bez znaczenie jest dla nas chęć włączenia w projekt praktyk etnograficznych, sprawdzenia w działaniu relacji pomiędzy etnografią, animacją i sztuką. Sytuacja „peregrynacji” pomnika to moment tworzenia wydarzenia gęstego w znaczenia, rzeczywistości skondensowanej ujawniającej dzięki temu swoje głębsze struktury. W naszym przekonaniu pozwoli to dotrzeć i lepiej zrozumieć złożony obraz społecznych relacji, aktualnych problemów i poglądów, które składają się na niejednolity i daleki od stereotypów obraz współczesnej wsi. To próba oddania głosu mieszkańcom odwiedzanych miejscowości, którzy mogą potraktować przemieszczający się pomnik jako platformę do wyrażania swoich racji, mówienia o „chłopskiej krzywdzie.” Po zakończeniu festiwalu Pomnik Chłopa może być dalej używany przez poszczególne wspólnoty i zgromadzenia. Działanie związane z Pomnikiem Chłopa będzie realizowane w oparciu o strategię współpracy miast Krakowa i Katowic i koordynowane oraz produkowane przez Instytucję Kultury Katowice Miasto Ogrodów we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym.

25 - 30.09 – Muzeum Forum, plac przed Gmachem Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, al. 3 Maja 1
1 – 5.10 – plac Wolnica
6 - 9.10 – plac Niepodległości


Autor: Daniel Rycharski
Współpraca: Sławomir Shuty, Stanisław Garbarczuk, Adam Pesta, Dorota Hadrian, Łukasz Surowiec Kurator: Szymon Maliborski
Konsultacje merytoryczne: dr Tomasz Rakowski, Weronika Plińska

25/09/2015 - 9/10/2015

Pomnik Chłopa

Kurówko - Kraków