zamknij         x
Serwis www.artboomfestival.pl używa plików cookies zgodnie z opisaną polityką prywatności. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookies.
KTO CO KIEDY GDZIE

Bogna Świątkowska - moderacja
Paneliści: Piotr Bujas, Maciej Gdula, Joanna Kusiak, Andrzej Leder, Przemysław Sadura


Piotr Bujas

Architekt, projektant, badacz architektury. Działa na styku dyscyplin łacząc praktykę architektury, strategii oraz badań architektonicznych. Główne obszaty działania to rehabilitacja dziedzictwa architektury 20. wieku, krajobrazów kulturowych, praktyka krytyczna, wystawiennictwo oraz komunikacja wizualna (w ramach BADR). Założyciel środkowoeuropejskiego think-tanku badań architektonicznych (TRACE) łączącego działania biur badawczych regionu. Autor projektów dotyczących materialnej i niematerialnej produkcji architektury („Brazilian miracle. Remote modernity”, „Lifting the Curtain. Central European Architectural Networks, kurator wystaw „Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji” MSN Warszawa, 2011, Lifting the Curtain. na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji, 2014), autor licznych publikacji. W ramach Synchronicity 2012 prowadził polską edycję projektu Culburb. Kulturalna akupunktura dla przedmieść w Ursusie.

Maciej Gdula

Socjolog, publicysta, członek zarządu Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się teorią społeczną i teorią polityki, łącząc te zainteresowania z zaangażowaniem w debatę publiczną. Publikował teksty teoretyczne dotyczące przestrzeni miejskiej, polskiego pola politycznego i polityki historycznej. Tłumaczył i współredagował polskie przekłady tekstów i książek Pierre’a Bourdieu.
Joanna Kusiak

Socjolożka, aktywistka, wykłada na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jej książka „Chaos Warszawa“ ukaże się w pierwszym kwartale 2016 roku nakładem wydawnictwa Bęc Zmiana i Muzeum Warszawy.

Andrzej Lader

Filozof kultury, psychoterapeuta, profesor nauk humanistycznych. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie pracuje od 1996 roku, od 2010 roku na stanowisku profesora. W latach 1992- 2012 należał do zespołu czasopisma Res Publica Nowa. Autor książek: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów(1997); Nieświadomość jako pustka (2001); Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (2007), Prześniona rewolucja (2015)

Przemysław Sadura

Socjolog (Instytut Socjologii UW), członek zespołu Krytyki Politycznej. Socjolog, publicysta. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania społeczne dla organizacji pozarządowych i administracji publicznej, współpracując m.in. z Transparency International, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Bogna Świątkowska

Założycielka Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, z którą zrealizowała szereg projektów interdyscyplinarnych, m.in. Nowy Dizajn Miejski, Synchronicity, Wolny Uniwersytet Warszawy, Ekspektatywa. Promotorka młodej sztuki polskiej, architektury oraz dizajnu. Współkuratorka i kuratorka wystaw realizowanych w ramach projektu Synchronicity w latach 2008-2013 (Coś które nadchodzi. Architektura XXI wieku, Chwała miast. Promocja miast przez architekturę), a także licznych projektów zrealizowanych przez Fundację Bęc Zmiana, m.in. Eksperyment nie może być kontynuowany (2012), Kolekcja publiczna sztuki m.st. Warszawy (2012). Redaktorka wielu książek wydanych przez Fundację Bęc Zmiana m.in. Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, Eksperyment. Instrukcja obsługi, Redukcja. Mikroprzestrzenie, Chwała miasta. Członkini Społecznej Rady Kultury przy prezydencie m.st Warszawy. Założycielka i wydawca ogólnopolskiego magazynu kulturalnego „Notes na 6 tygodni”. Współzałożycielka eksperymentalnego magazynu humanistycznego „Format P”. Wcześniej naczelna pierwszego polskiego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998-2001). Autorka licznych tekstów, wywiadów, reportaży, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej.
DEBATA SOCJOLOGICZNA: WIEŚ W MIEŚCIETytułowa „wieś w mieście” rozumiana jako „sielska przestrzeń” stała się hasłem nośnym i komercyjnie wydajnym. Reklamują się nią osiedla deweloperskie oferujące pewną wersję rzeczywistości, w której obowiązują inne (w domyśle lepsze) prawa, a życie płynie wolniejszym rytmem. Jednak wieś w mieście to nie tylko wyobrażenie, to fakt – po wojnie w Polsce migracja do miast odbyła się na olbrzymią skalę, nie tylko odbudowa kraju, rozwój przemysłu, ale także możliwość zajęcia miejsc „opuszczonych” przez ofiary wojny i holocaustu. Dyskusja dotyczyć będzie z jednej strony zagadnień przenikania się miasta i wsi, przestrzeni wiejskiej „zjadanej” przez nowe osiedla, z drugiej strony różnic w postrzeganiu przestrzeni – jej zalet i wad – w zależności od klas społecznych i miejsca zamieszkania. Będzie także spojrzeniem na społeczną historię Polski – chłopskie pochodzenia ma, wbrew wytwarzanym narracjom, większość społeczeństwa. Przemiana wsi w miasto będzie także punktem wyjścia do polemiki z mitem polskiej modernizacji, w którym utarło się upatrywać siły modernizacyjne w tym co miejskie.

PROGRAM I MODERACJA: BOGNA ŚWIĄTKOWSKA

30.09., 17.00, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a30/09/2015

17:00 DEBATA SOCJOLOGICZNA: WIEŚ W MIEŚCIE

Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a