zamknij         x
Serwis www.artboomfestival.pl używa plików cookies zgodnie z opisaną polityką prywatności. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookies.
KTO CO KIEDY GDZIE
Krakowskie Biuro Festiwalowe jest w prostej linii kontynuatorem działań i misji Biura Festiwalowego Kraków 2000, powołanego w 1997 roku dla organizacji cyklu wydarzeń podkreślających rolę Krakowa jako Europejskiego Miasta Kultury. Podobnie jak wtedy, dziś tym bardziej zadania stawiane przed KBF nie sprowadzają się tylko do corocznej organizacji kilkunastu dużych i kilkudziesięciu mniejszych przedsięwzięć o różnorodnym charakterze. Sprawność organizacyjna i umiejętność zbudowania od podstaw marki festiwalowej o międzynarodowym wymiarze stanowią o sile i prestiżu instytucji kultury, ale całe spektrum działalności Biura na różnych polach, przedstawione na kolejnych stronach, świadczy o jego roli czynnika kluczowego dla realizacji miejskich strategii kulturalnych.

Więcej na: www.biurofestiwalowe.plMałgorzata Gołębiewska

Dyrektor artystyczna ArtBoom Festivalu. Historyk sztuki, kurator i koordynator wystaw, publicystka. Współpracownik Fundacji Wschód Sztuki. Asystentka Galerii Starmach w Krakowie (1997-2002), obecnie kurator Art Agendy Nova w Krakowie oraz przeglądu „Video Now”. Zajmuje się promocją najciekawszych zjawisk młodej sztuki polskiej, odnoszących się do współczesnej rzeczywistości, sztuki nowych mediów, sztuki konceptualnej. Uhonorowana odznaką Honoris gratia przez Prezydenta Miasta Krakowa za zasługi w dziedzinie kultury i sztuki (2007). Wraz z Marcinem Gołębiewskim jest pomysłodawczynią festiwalu ArtBoom.


Partnerem Festiwalu jest Fundacja Wschód Sztuki
Fundacja Wschód Sztuki powstała w 2006 roku, zajmuje się jest promocją sztuki aktualnej oraz organizacją działań zmierzających do wzrostu wiedzy na temat kultury wizualnej, a także rozwoju środowisk twórców sztuki młodej generacji. Cele Fundacji związane są z realizacją licznych projektów w przestrzeni publicznej, pokazów i wystaw problemowych na terenie Polski i za granicą oraz prowadzeniem analiz i studiów z zakresu sztuki współczesnej i aktualnej.


Festiwal Sztuk Wizualnych Grolsch ArtBoom jest największym wydarzeniem, prezentującym w Krakowie sztukę w przestrzeni publicznej, ma charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy - projekty łączą sztukę współczesną, performance, happening z muzyką i działaniami społecznymi.
W związku z Festiwalem Grolsch Artboom w przestrzeni Krakowa pojawiły się prace m.in. Jenny Holzer, Mirosława Bałki, Pawła Althamera, Pipilotti Rist, Romana Signera, Joanny Rajkowskiej, Roberta Kuśmirowskiego czy BLU.

Elementami tworzącymi spójny merytorycznie program Festiwalu są prace "site-specific", realizowane przez zaproszonych artystów, kuratorów, aktywistów pozostające w ścisłym związku ze specyfiką różnych przestrzeni miasta Krakowa oraz program działań, performanców, spotkań, dyskusji dotyczący sztuki w przestrzeni publicznej i jej społecznego wymiaru.

Festiwal wśród swoich założeń ma działania społeczne i wspólnotowe, inspirowane przez artystów, jak również współpracę z osobami zainteresowanymi poprawą jakości przestrzeni miasta, dyskusje i spotkania pozwalające na wypracowanie kompleksowej koncepcji działań przy kolejnych edycjach.

Konferencje oraz debaty o charakterze edukacyjnym, mają za zadanie uwrażliwiać na problematykę związaną z przestrzenią miejską, aktywizować środowisko osób zainteresowanych.

Dzięki idei konkursu Fresh Zone, w programie festiwalu pojawiają się również realizacje najlepiej rokujących studentów szkół artystycznych z całej Polski. Spotkania z artystami i aktywistami mają na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży najważniejszych aspektów współczesnej sztuki i jej roli w przestrzeni publicznej.

Realizacje powstające podczas trwania Festiwalu, zarówno, rzeźby, obiekty, instalacje, murale jak i działania o charakterze efemerycznym, hepeningowym, pomagają w kompleksowej realizacji celów Festiwalu. Idea Miastoporojektora, cyklicznych spotkań z mieszkańcami, architektami, studentami, osobami zainteresowanymi życiem miasta pozwalają stworzyć obraz koniecznych zmian w mieście, zlokalizować obszary zaniedbane, aktywizować mieszkańców. Wyniki tych debat i dyskusji mogą być później użyte do realizacji wybranych postulatów, przy planowaniu urbanistycznym, reformach komunikacyjnych w mieście, egzystować poza samym Festiwalem Grolsch Artboom.

Koncepcja Festiwalu i jego odrębność w stosunku do innych wydarzeń opiera się na pokazaniu najlepszych praktyk sztuki publicznej. Osoby zaangażowane w programowanie festiwalu to kuratorzy z całej Polski, z dużym doświadczeniem, jeżeli chodzi o zagadnienie public art.

Zabiegając o partycypację społeczną w wydarzeniu i poszerzanie grona odbiorców sztuki, staramy się konstruować spójny program złożony z wypowiedzi najbardziej autentycznych. Interesuje nas uzasadniona obecność sztuki w przestrzeni publicznej, współegzystowanie, gotowość do włączania sztuki współczesnej do dyskursu społecznego na równych prawach. Poprzez działania polegające na różnego rodzaju interwencjach, chcemy podkreślać wspólnotową rolę sztuki, możliwość identyfikacji mieszkańców z miejscem poprzez sztukę.

25 września - 09 października 2015
Festiwal odbywa się w przestrzeni miejskiej Krakowa, wchodząc z nią w interakcję i pobudzając przechodniów do refleksji nad rzeczywistością. O wyjątkowości festiwalu decyduje też fakt, że część prac prezentowanych podczas festiwalu stanie się częścią kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, inne zaś na stałe pozostaną w przestrzeni miejskiej miasta.